Input:

Nemecko

1.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Nemecko

Ing. Adela Poliaková

PhD.

O našich niekdajších západných susedov je už dlho známe, že svoj dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky vykonávajú až veľmi svedomito. Kontroly alkoholu v krvi či dokladov od vozidla sú v Nemecku bežnou záležitosťou, našich dopravcov často zastavujú kvôli kontrolám odpočinku vodičov, celkového režimu jazdy či dokladov od nákladu. Napriek tomu, je o nemeckých vodičoch známe, že sa na cestách správajú veľmi suverénne a bezohľadne. Ich jazda sa vyznačuje zvýšenou rýchlosťou a častým prekračovaním dopravných zákazov, ktorého sa dopúšťajú najmä v zahraničí.

ALKOHOL V KRVI

Povolený obsah alkoholu v krvi je 0,05%. Je to znak určitej nemeckej benevolencie, ktorá je však vyvolaná len tým, že domáci vodiči nulovú hranicu málo dodržiavajú. O to prísnejšie sú postihy pri prípadnom zistení priestupku. Polícia môže vyžadovať dychovú skúšku na alkohol, hoci aj v prípade, že má u vodiča iba podozrenie na alkohol v krvi. Vodič môže odmietnuť, ale potom je podobne ako u nás povinný podstúpiť krvnú skúšku na prítomnosť alkoholu v krvi.

NÍZKOEMISNÉ ZÓNY

Od marca 2007 majú mestá v Nemecku možnosť zavádzať nízkoemisné zóny (LEZ), t. j. oblasti, v ktorých musia osobné, nákladné vozidlá a autobusy spĺňať určité emisné štandardy, aby im bolo umožnené danou oblasťou prejsť. Ak tieto podmienky nespĺňajú, nemôžu do tejto oblasti vojsť.

Prvým dátumom zavedenia týchto opatrení bol 1. január 2008. Od 1. januára 2010 prichádza k sprísneniu podmienok. Od tohto dátumu môžu do niektorých miest vchádzať iba vozidlá, ktoré majú zelenú(prípadne žltú nálepku).

Nákladné vozidlá, autobusy a autokary sú rozdelené do štyroch emisných kategórií. Pre zahraničné vozidlá bude kategória určovaná na základe roku prvej registrácie alebo na základe emisnej triedy, zapísanej v dokumentácii vozidla. Emisné nálepky sú rozdelené nasledovne:

Naftové motory:

Kategória 1

 

Euro 0 alebo Euro 1

 

Žiadna nálepka

 

Kategória 2

 

Euro 2 alebo Euro 1 s filtrom pevných častíc

 

Červená nálepka

 

Kategória 3

 

Euro 3 alebo Euro 2 s filtrom pevných častíc

 

Žltá nálepka

 

Kategória 4

 

Euro 4 alebo Euro 3 s filtrom pevných častíc

 

Zelená nálepka

 

Benzínové motory:

Kategória 1

 

Nižší emisný limit ako Euro 1

 

Žiadna nálepka

 

Kategória 2

 

Euro lepšie

 

Zelená nálepka

 

Začiatok a koniec nízkoemisnej zóny je označený dopravným značením „Umwelt Zone“.

Ceny nálepiek sa pohybujú v rozmedzí od 5 do 10 EUR a platí na celom území země po neobmedzenú dobu. K dispozícii sú v centrách STK (TŰV), vo vybraných autodielňach a na základe písomnej žiadosti ich takisto vydáva úrad pre ohlasovanie vozidiel. Vozidlám, ktoré prejdú do LEZ bez príslušnej nálepky bude udelená pokuta vo výške 40 EUR.

DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

Nákladné automobily s hmotnosťou nad 7,5 t sa na nemeckých cestách nesmú pohybovať v čase od 00.00 do 22.00 hod. počas nedele a všetkých štátnych sviatkov. Ďalej tieto vozidlá nesmú jazdiť po niektorých cestách a diaľniciach cez soboty v júli a auguste od 7,00 do 20,00 hod.

Obmedzená či zakázaná je i jazda počas nočného odpočinku od 22,00 do 6,00 hod. v nasledovných členských štátoch a týchto úsekoch cestnej siete:

 • Bavorsko – nákladné automobily nad 7,5 t na cestách B20 a B21 od Bad Reichenhall (A8) do Mellechu (rakúska hranica)

 • Hesensko - nákladné autá nad 4 t na cestách:

  • B3 .............. Borken

  • B7 .............. Cassel east

  • B27............. Fulda north

  • B62 ............. Niederaula

  • B254 ........... Alsfeld

  • B400 ........... Wommen

Toto obmedzenie sa nevzťahuje na autá prepravujúce mlieko a mliečne výrobky, čerstvé mäso a mäsité produkty, čerstvé ryby a výrobky z nich, čerstvé ovocie a zeleninu, čiže na vozidlá, ktoré prevážajú tovar, ktorý by mohol rýchlo podliehať skaze. Tu vidíme paralelu so slovenskými predpismi. Takisto sa toto obmedzenie nevzťahuje na vozidlá, ktoré smerujú z nádraží priamo k príjemcovi tovaru.

Kontrola znečisťovania ovzdušia

Zaujímavosťou pre našich dopravcov sú nemecké kontroly znečisťovania vzduchu. Vozidlá, ktoré nie sú vybavené katalyzátorom nesmú jazdiť počas takých dní, kedy ozónová vrstva prekročí 240 mg/m3. Toto opatrenie môže byť však použité iba regionálne.

Výnimky sa povoľujú iba:

 • motoristom cestujúcim na svoje pracovisko, v prípade, že nemajú k dispozícii iný druh dopravy,

 • motoristom a zahraničným turistom, ktorí cestujú na dovolenku, v prípade, že nemajú k dispozícii iný druh dopravy.

Všetci vodiči nákladných automobilov, presahujúcich 3,5 t alebo vozidiel majúcich 9 sedadiel vrátane vodiča, ktorí smerujú do zemí Európskej únie, musia dodržiavať striktné pravidlá. Musia vyplniť kontrolnú knihu jázd, kde sú uvádzané hodiny jazdy i hodiny odpočinku. Toto nariadenie platí pre vozidlá, ktoré sú zaregistrované v ktorejkoľvek krajine!!

Cestná sieť

Spolková republika Nemecko disponuje hustou sieťou ciest a diaľnic (cca 11, 700 km). Na bývalom území NDR diaľnice spájajú väčšie mestá, no veľká časť z nich (s výnimkou hlavných ťahov) má ešte pôvodný podklad z obdobia 2. svetovej vojny alebo tesne po nej a je rovnako ako väčšina štátnych ciest v zlom technickom stave.

Okrem nákladných áut nad 12 t a autobusov sa v Nemecku neplatia žiadne diaľničné poplatky.

Pozdĺž diaľnic sú umiestnené na každých dvoch kilometroch núdzové telefóny. Čierny ukazovateľ označuje najbližšie núdzové stanovište. Na niektorých telefónoch sú tlačidlá na zavolanie ambulancie, na ostatných telefónoch bude volajúci spojený so záchranným kontrolným centrom.

Vyskytujú sa i súkromné cesty, ktoré sú najmä v Bavorsku. Tieto sú prejazdné iba pre vybrané kategórie vozidiel a po zaplatení poplatku. Niektoré z týchto ciest sú strmé a úzke. V Nemecku nie sú spoplatnené prejazdy tunelmi. Horské priesmyky sa v zime neuzatvárajú. Neplatí sa ani mýtne za prejazd po moste.

Cyklisti a cyklistické chodníky

Pre cyklistov platí povinnosť používať cyklistické chodníky. Vodiči motocyklov ich nesmú používať. K dispozícii sú mapy cyklistických ciest, ktoré dostať na regionálnych turistických informačných centrách alebo kníhkupectvách. Bicykle musia byť vybavené predným i zadným svetlom, a zvončekom pre bicykle používané na cestách. Bezpečnostná prilba zatiaľ nie je povinná.

Zvláštnosťou je predpis, ktorý umožňuje udeliť cyklistovi pokutu vo výške 15 EUR, v prípade, že počas jazdy telefonuje bez použitia hands-free sady.

Deti, ktoré ešte nedovŕšili vek 8 rokov, nemôžu jazdiť na bicykli na cestách. Deti do veku 10 rokov môžu jazdiť po chodníku, ale musia dať prednosť chodcom.

Postup pri dopravnej nehode

Pri ťažkých dopravných priestupkoch môže dôjsť k odobratiu vodičského preukazu. Pokiaľ vodič nemôže zaplatiť, polícia môže vozidlo zadržať.

Ak pri dopravnej nehode nedôjde ku zraneniu osôb a príčina nehody je celkom zrejmá, neplatí povinnosť volať políciu. Zavolanie dopravnej polície sa iba „odporúča“. V prípade, že sa polícia zavolá, účastníci dopravnej nehody nesmú opustiť miesto nehody až do príjazdu príslušníkov.


Dopravné predpisy

V Nemecku musia mať tachografový záznamník všetky vozidlá, ktoré sú prihlásené v jednom zo štátov Európskej únie alebo EHS, konkrétne všetky vozidlá používané na prepravu tovarov s celkovou hmotnosťou od 3,5 t (vrátane prívesu), rovnako ako autobusy v príležitostnej prevádzke s viac ako 8 sedadlami.

Obmedzenie rozmerov a hmotnosti vozidiel je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Parameter:

 

Maximálny limit:

 

výška:

 

 

šírka:

 

 

dĺžka:

 

osobné auto:

 

 

kĺbové vozidlo:

 

 

jazdná súprava:

 

 

hmotnosť:

 

autobus s 2 nápravami:

 

16 t

 

kĺbový autobus:

 

22 t

 

Pneumatiky s hrotmi nie sú povolené (iba v 15 kilometrovej zóne blízko hraníc s Rakúskom - ale pozor: nie na diaľnici). Snehové reťaze sa používať môžu. Platí však obmedzenie, že vozidlá, ktoré ich použijú, môžu ísť najviac 50 km/h.

Chodci majú na vyznačenom prechode vždy prednosť.

Odbočovanie vľavo – protiidúce vozidlá odbočujúce vľavo sa navzájom obchádzajú sprava, v prípade, že zvislým alebo vodorovným dopravným značením nie je ustanovené iné obchádzanie.

Predchádzanie – predchádzať môže iba ten, kto ide podstatne vyššou rýchlosťou ako vodič predchádzaný. Výraz „podstatne vyššia rýchlosť“ nie je bližšie definovaný. Pri predchádzaní musí byť dodržiavaný dostatočný bočný odstup od ostatných účastníkov cestnej premávky, obzvlášť od chodcov a cyklistov. Vodič pomaly idúceho vozidla musí na vhodnom mieste spomaliť rýchlosť jazdy, prípadne zastaviť, aby tým umožnil predbiehanie bezprostredne za ním idúcim vozidlám. K tomuto účelu môžu byť použité i viacúčelové jazdné pruhy.

Vozidlá idúce po kruhovom objazde majú právo prednosti jazdy. Vodiči nemusia používať svetelné ukazovatele zmeny smeru jazdy pri nájazde na kruhový objazd, ale pri jeho opúšťaní áno.

Výstražné zvukové alebo svetelné signály sa môžu používať iba v prípadoch nebezpečenstva a mimo obývanej oblasti.

Rýchlostné limity

Najvyššia povolená rýchlosť v uzatvorených obciach je v celej SRN 50 km/h. Na cestách je v Nemecku povolená maximálna rýchlosť 100 km/h pre autá bez prívesu a do 3,5 t. Pre vozidlá s prívesom do 3,5 t je hranica 80 km/h. Pre nákladné vozidlá do 3,5 t s prívesom, pre vozidlá od 3,5 t do 7,5 t bez prívesu a pre autobusy platí maximálna rýchlosť 80 km/h. Pre vozidlá nad 3,5 t s prívesom a pre vozidlá nad 7,5 t s alebo bez prívesu 60 km/h a pre motocykle s postranným vozíkom 60 km/h.

So snehovými reťazami platí maximálna rýchlosť 50 km/h. Na diaľniciach je potom doporučená rýchlosť 130 km/h pre osobné vozidlá a vozidlá do 3,5 t, pre motocykle s postranným vozíkom platí maximálna rýchlosť 60 km/h a pre ostatné vozidlá je maximálna povolená rýchlosť na diaľniciach 80 km/h.

Využívať diaľnice a cesty pre motorové vozidlá smú len tie vozidlá, ktorých konštrukčná rýchlosť je vyššia ako 60 km/h. Mopedy po diaľnici a ceste pre motorové vozidlá jazdiť nesmú. Pri zlom počasí, kedy je znížená viditeľnosť a 50 m je maximálny rýchlostný limit 50 km/h.

Vozidlo tiahnuce iné vozidlo môže ísť na diaľnici maximálnou rýchlosťou 80 km/h.

Obchádzanie autobusov

V Nemecku od 1. júla 1998 platí rýchlostné obmedzenie pri jazde okolo stojacich autobusov. Autobus blížiaci sa k autobusovej zastávke musí mať rozsvietené výstražné svetlá. Ostatní vodiči nesmú v tejto chvíli predchádzať. Pokiaľ autobus zastaví (s rozsvietenými výstražnými svetlami), môžu ostatné vozidlá predchádzať, ale iba krokom (teda rýchlosťou 4 – 7 km/h). Toto platí i pre blížiace sa vozidlá. Vodič, ktorý bude pristihnutý pri nepovolenom predchádzaní, zaplatí pokutu 40 Euro a bude mu udelený jeden trestný bod. Pokiaľ príde k prekročeniu povolenej rýchlosti pri predchádzaní, závisí pokuta na konkrétnej výške priestupku.

Stopovanie

Okrem diaľnic a štvorprúdových ciest je stopovanie povolené.

Dopravné značky

V Nemecku je dopravné značenie zhodné s Konvenciou o dopravných značkách a signalizácii (Viedeň, 1968).

Používa sa medzinárodný trojfarebný systém.

Kľukatá čiara na okraji vozovky značí zákaz zastavenia a parkovania.

Používa sa veľmi zrozumiteľné dopravné značenie, ktoré je v prevažnej väčšine úplne zhodné so slovenskou úpravou. Môžu sa vyskytovať značky, ktoré nie sú celkom zhodné s podobnou značkou na Slovensku, použitie piktogramov či odkazov na nich je však celkom zreteľné.

Slovenský cestujúci sa ojedinele môže stretnúť so značkami, ktoré sa na slovenských cestách nevyskytujú.

Pohonné hmoty a ich dovoz

U čerpacích staníc na diaľniciach je benzín drahší ako u čerpacích staníc pozdĺž bežných ciest. Pri samoobslužnom predaji poskytujú niektoré firmy menšiu zľavu. U väčších čerpacích staníc bývajú servisy (umývanie a mazanie vozidiel, nastavovanie, menšie opravy) a predaj motoristických potrieb. Čerpacie stanice sú väčšinou otvorené od 8.00 do 20.00 hod. Vo veľkých mestách sú niektoré otvorené 24 hodín denne. Propán-bután je dostupný asi u 100 čerpacích staníc, prevažne na západe a juhu krajiny. V Nemecku sa nepredáva olovnatý benzín. Dajú sa však zakúpiť aditíva, ktoré olovo nahradia. Väčšina čerpacích staníc akceptuje kreditné karty, eurošeky a cestovné šeky. Automatické čerpačky pracujú väčšinou na kreditné karty.

Osobné autá z krajín Európskej únie nie sú limitované colnými predpismi, ale na základe vnútorných požiarnych a bezpečnostných predpisov nesmie byť v osobnom aute prevážaných v náhradnej nádobe po nemeckom území viac ako PHM. Vozidlá z krajín mimo Európskej únie môžu doviezť iba pohonné hmoty v nádrži vozidla + PHM v náhradnej nádobe. Pre autobusy platí maximálny limit a nákladné autá maximálne . Ostatný dovoz PHM podlieha clám a poplatkom.

Pokuty

Polícia môže požadovať zaplatenie pokuty na mieste vo výške maximálne 35 €, a to v prípadoch závažného porušenia dopravných predpisov. Vodič musí zaplatiť pokutu v priebehu nasledujúceho týždňa, v opačnom prípade bude pokuta vymáhaná právnou cestou. Pozor: v Nemecku platí bodový systém! V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výšky možných postihov za niektoré dopravné priestupky v EUR i bodovom hodnotení:

Priestupok:

 

Postih:

 

Porušenie zákazu parkovania

 

20 – 60 EUR

 

Nepoužitie bezpečnostných pásov

 

60 EUR

 

Telefonovanie počas jazdy bez hands-free sady

 

60 EUR

 

Vjazd do nízkoemisnej zóny bez príslušnej plakety

 

80 EUR

 

Nezastavenie na stopku či na červenú

 

50 – 200 EUR / odobratie vodičského preukazu na 1 mesiac

 

Alkohol v krvi (0,05 - 0,08 %)

 

250 EUR / odobratie vodičského preukazu na 1 mesiac /

 

Alkohol v krvi (0,08 - 0,11 %)

 

250 – 750 EUR / odobratie vodičského preukazu na 1-3 mesiace

 

Prekročenie rýchlosti

 

do

 

10 – 35 EUR

 

o 21-

 

40 – 50 EUR / 1 bod*

 

o 26-

 

50 - 60 EUR / 3 body*

 

o 31-

 

75 – 100 EUR / odobratie vodičského preukazu na mesiac / 3 body*

 

o 41-

 

100 – 125 EUR / odobratie vodičského preukazu na mesiac**

 

o 51-

 

150 - 175 EUR / odobratie vodičského preukazu na mesiac**

 

nad

 

275 – 425 EUR / odobratie vodičského preukazu na dva až tri mesiace**

 

* ak príde k priestupku v obci

** + vždy minimálne 3 body

Upozornenie: Vodič, ktorý použije hanlivé slová alebo hrubé gestá, môže byť podľa nemeckých predpisov pokutovaný od 200 až do 6 000 EUR. Pri odmietnutí zaplatenia pokuty bude vykonaný priestupok riešený pred súdom. Nemecká polícia môže požiadať zahraničného turistu o zálohu, v prípade nezaplatenia zálohy, môže byť automobil zadržaný.

Nemecký bodový systém

V Nemecku je zavedený bodový systém pokút (platí i pre cudzincov!!!). Trestné body sú prideľované podľa

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: